Vi utfører:

Transport og levering av sprengsteinstein, pukk, grus, jord, fyllmasse, rene og forurensede masser mm.

Bearbeiding av sprengstein.


Vi transporterer/flytter også masseforflytningsmaskiner opptil 50 tonn.