Levrandører

Våre hovedleverandører av stein, grus og pukkvarer er, Åsland Pukkverk AS, Franzefoss Pukk AS. og Feiring Bruk AS og noen av disse har også godkjent deponi for mottak av fyllmasse.
Vi har tett samarbeid med Lindum AS for mottak av forurensede masser og blant annet Østlandske Miljødeponier AS for øvrige rene masser.